Mục được đánh dấu với thẻ "Loa JBL BOOMBOX":

Chỉ từ 9,900,000 đ