Các HUB chia cổng chuẩn Type-C của các hãng nổi tiếng
Hãng
Mức giá