Cáp Micro USB các hãng thương hiệu
SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
180,000 đ
SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
2,950,000 đ
SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
950,000 đ
SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
1,500,000 đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
25,000 đ
 Cáp sạc Vertu V Data cable, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
1,200,000 đ
 Cáp sạc Vertu V Classic cable, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
2,900,000 đ
 Củ sạc Vertu V (Chuẩn EU), Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
2,900,000 đ
 Củ sạc Vertu V (Chuẩn USA), Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
2,900,000 đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
250,000 đ
 Củ sạc Nokia AC-2U chân kim to (500mAh), Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
250,000 đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
250,000 đ
 Cáp sạc Nokia CA-190CD, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
150,000 đ
HÀNG CHÍNH HÃNG
1,500,000 đ
Hãng
Mức giá