Mục được đánh dấu với thẻ "USB-C cable":

 Cáp chuyển đổi Apple USB-C VGA Multiport Adapter, Ảnh. 1 BH CHÍNH HÃNG
2,450,000 đ
 Cáp chuyển đổi Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter, Ảnh. 1 BH CHÍNH HÃNG
1,650,000 đ
 Cáp sạc SAMSUNG USB-C, Ảnh. 1 SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
180,000 đ
 Bộ chia cổng đa năng SAMSUNG USB-C, Ảnh. 1 SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
2,950,000 đ
 Cáp chuyển đổi SAMSUNG USB-C to HDMI 4K, Ảnh. 1 SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
950,000 đ
 Cáp chuyển SAMSUNG DeX Cable USB-C, Ảnh. 1 SAMSUNG VN HÀNG CHÍNH HÃNG
1,500,000 đ
 Sạc MacBook USB-C 29W Apple Power Adapter, Ảnh. 1 BH CHÍNH HÃNG
1,450,000 đ
 Bút cảm ứng Apple Pencil (Gen 2), Ảnh. 1 Giảm
5%
3,990,000 đ 3,790,000 đ
 Sạc Đa Cổng Macbook Innostyle (USA) GOMax Pro 80W | Phân phối chính hãng, Ảnh. 2  Sạc Đa Cổng Macbook Innostyle (USA) GOMax Pro 80W | Phân phối chính hãng, Ảnh. 1
(2)
980,000 đ
 Củ sạc nhanh Apple 18W USB-C Power Adapter, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
950,000 đ
 Cáp kết nối USB-C to Lightning Apple Cable, Ảnh. 1 Giảm
14%
690,000 đ 590,000 đ