Mục được đánh dấu với thẻ "Thunderbolt 3 cable":

 Cáp chuyển đổi Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter, Ảnh. 1 BH CHÍNH HÃNG
1,650,000 đ