Mục được đánh dấu với thẻ "Tai Headphone BOSE":

8,590,000 đ
10,990,000 đ