Mục được đánh dấu với thẻ "Tai Headphone BOSE":

 Tai Nghe Bose QuietComfort 35 wireless headphones II, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
8,590,000 đ
 Tai Nghe Bose QuietComfort 35 wireless headphones II [Limited Edition], Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
8,590,000 đ
 Tai Nghe Bose Noise Cancelling Headphones 700, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
10,990,000 đ
 Tai Nghe Bose Noise Cancelling Headphones 700 - (Limited Edition), Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
10,990,000 đ