Mục được đánh dấu với thẻ "Tai Earphone BOSE":

5,990,000 đ