Mục được đánh dấu với thẻ "Surface Pro NEW":

 Surface Pro X (2019), Ảnh. 1 Giảm
3%
32,890,000 đ Chỉ từ 31,890,000 đ
 Surface Pro 5 (2017), Ảnh. 1 Giảm
6%
16,890,000 đ Chỉ từ 15,890,000 đ