Mục được đánh dấu với thẻ "Samsung Galaxy S9+ G965":

Articles

Bằng sáng chế mới của Samsung mô tả một thiết bị màn hình gập, được tích hợp bút stylus bên trong. Let's Go Digital đã phát hiện một bằng sáng chế mới, mà Samsung đã đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) vào tháng 4. Bằng sáng chế này mô tả một thiết bị màn hình gập, được tích hợp bút stylus bên trong. Không cần phải suy...