Mục được đánh dấu với thẻ "Samsung Galaxy S8 Plus":

Articles

Để chế tạo thiết bị này thì Samsung đã phải đầu tư 17 ngàn máy CNC mới với giá trị trung bình mỗi máy vào khoảng 70.000 đô la Mỹ ở nhà máy Thái Nguyên của họ.