Mục được đánh dấu với thẻ "Samsung Galaxy A5 (2017)":

Articles

Galaxy A5 2017 vừa ra mắt chỉ được nâng cấp viên pin thêm 100mAh lên thành 3.000mAh, tuy nhiên hiệu quả sử dụng năng lượng chung của smartphone này rất cao. Ngoài các cải tiến về thiết kế và hiệu năng, so với thế hệ 2016 Galaxy A5 2017 cũng có viên pin tốt hơn nhiều. Đây là đặc điểm mọi khách hàng đều quan tâm bởi nó quyết định "tuổi...