iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Chuẩn M2.SATA

Ổ cứng SSD chuẩn M2.SATA

Chưa có sản phẩm nào trong mục này

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận