iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Sạc - Adapter

Sạc - Adapter cho các dòng máy Mac

Apple Magsafe to MagSafe 2 Converter Apple® Magsafe to MagSafe 2 Converter Chính hãng
Apple 85W MagSafe Chính hãng
Apple 85W MagSafe
2,400,000 đ
Apple 60W MagSafe Chính hãng
Apple 60W MagSafe
2,400,000 đ
Apple 45W MagSafe Chính hãng
Apple 45W MagSafe
2,400,000 đ
Apple 85W MagSafe 2 Chính hãng
Apple 85W MagSafe 2
2,500,000 đ
Apple 60W MagSafe 2 Chính hãng
Apple 60W MagSafe 2
2,500,000 đ
Apple 45W MagSafe 2 Chính hãng
Apple 45W MagSafe 2
2,500,000 đ

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận