iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Box cho ổ cứng

Box không ổ cứng cho các ổ cứng rời 2.5" và 3.5"

Chưa có sản phẩm nào trong mục này

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận