iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Chuẩn USB-C

Các loại PC cable chuẩn USB-C

Apple USB Ethernet Adapter Chính hãng
Belkin USB-C to HDMI Adapter Chính hãng
Belkin USB-C to VGA Adapter Belkin® USB-C to VGA Adapter Chính hãng
Belkin 2.0 USB-A to USB-C Charge Cable Belkin USB-A to USB-C Charge Cable (USB 2.0) Belkin USB-A to USB-C Charge Cable (USB 2.0) Chính hãng
Belkin 2.0 USB-C to Micro USB Charge Cable Belkin® 2.0 USB-C to Micro USB Charge Cable Belkin® 2.0 USB-C to Micro USB Charge Cable Chính hãng
Belkin USB-C to Micro-B Cable (USB 3.1) Belkin USB-C to Micro-B Cable (USB 3.1) Belkin USB-C to Micro-B Cable (USB 3.1) Chính hãng
Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter Belkin® USB-C to Gigabit Ethernet Adapter Chính hãng
Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter Chính hãng
USB-C to Lightning Cable (1m) USB-C to Lightning Cable (1m) USB-C to Lightning Cable (1m) USB-C to Lightning Cable (1m) Chính hãng
Apple USB-C Charge Cable (2m) Apple® USB-C Charge Cable 2m Apple® USB-C Charge Cable 2m Apple USB-C Charge Cable 2m Chính hãng
Apple USB-C to USB Adapter Apple® USB-C to USB Adapter Apple® USB-C to USB Adapter Chính hãng
Apple USB-C VGA Multiport Adapter Apple® USB-C VGA Multiport Adapter Apple® USB-C VGA Multiport Adapter Chính hãng
Apple® USB-C Digital AV Multiport Adapter Apple® USB-C Digital AV Multiport Adapter Apple® USB-C Digital AV Multiport Adapter Chính hãng

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận