iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Chuẩn Thunderbolt

Các loại PC cable chuẩn Thunderbolt

Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter Chính hãng
Apple Thunderbolt to FireWire Adapter Apple® Thunderbolt to FireWire Adapter Apple® Thunderbolt to FireWire Adapter Chính hãng
Apple Thunderbolt Cable (2.0 m) Apple® Thunderbolt Cable (2.0 m) Chính hãng

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận