iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Chuẩn HDMI

Các loại PC cable chuẩn HDMI

Kanex ATV Pro (HDMI to VGA) Kanex® ATV Pro (HDMI to VGA) Chính hãng
Belkin Ultra-thin HDMI Cable (5 m) Belkin® Ultra-thin HDMI Cable (5 m) Chính hãng
Apple HDMI to DVI Adapter Apple® HDMI to DVI Adapter Apple® HDMI to DVI Adapter Chính hãng

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận