iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Cáp máy tính

Các loại cáp máy tính

Moshi USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter Moshi USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter Moshi USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter Moshi USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter Chính hãng
Apple USB Ethernet Adapter Chính hãng
Kanex ATV Pro (HDMI to VGA) Kanex® ATV Pro (HDMI to VGA) Chính hãng
Belkin Ultra-thin HDMI Cable (5 m) Belkin® Ultra-thin HDMI Cable (5 m) Chính hãng
Apple HDMI to DVI Adapter Apple® HDMI to DVI Adapter Apple® HDMI to DVI Adapter Chính hãng
Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter Chính hãng
Apple Thunderbolt to FireWire Adapter Apple® Thunderbolt to FireWire Adapter Apple® Thunderbolt to FireWire Adapter Chính hãng
Apple Thunderbolt Cable (2.0 m) Apple® Thunderbolt Cable (2.0 m) Chính hãng
Belkin 4K Mini DisplayPort to HDMI Adapter Belkin® 4K Mini DisplayPort to HDMI Adapter Belkin® 4K Mini DisplayPort to HDMI Adapter Chính hãng
Belkin Mini DisplayPort to HDMI Adapter Chính hãng
Apple Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter Apple®  Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter Apple®  Mini DisplayPort to Dual-Link DVI Adapter Chính hãng
Apple Mini DisplayPort to DVI Adapter Apple® Mini DisplayPort to DVI Adapter Apple® Mini DisplayPort to DVI Adapter Apple® Mini DisplayPort to DVI Adapter Chính hãng
Apple Mini DisplayPort to VGA Adapter Apple® Mini DisplayPort to VGA Adapter Apple® Mini DisplayPort to VGA Adapter Apple® Mini DisplayPort to VGA Adapter Chính hãng
Belkin USB-C to HDMI Adapter Chính hãng
Belkin USB-C to VGA Adapter Belkin® USB-C to VGA Adapter Chính hãng
Belkin 2.0 USB-A to USB-C Charge Cable Belkin USB-A to USB-C Charge Cable (USB 2.0) Belkin USB-A to USB-C Charge Cable (USB 2.0) Chính hãng
Belkin 2.0 USB-C to Micro USB Charge Cable Belkin® 2.0 USB-C to Micro USB Charge Cable Belkin® 2.0 USB-C to Micro USB Charge Cable Chính hãng
Belkin USB-C to Micro-B Cable (USB 3.1) Belkin USB-C to Micro-B Cable (USB 3.1) Belkin USB-C to Micro-B Cable (USB 3.1) Chính hãng
Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter Belkin® USB-C to Gigabit Ethernet Adapter Chính hãng
Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter Chính hãng
USB-C to Lightning Cable (1m) USB-C to Lightning Cable (1m) USB-C to Lightning Cable (1m) USB-C to Lightning Cable (1m) Chính hãng
Apple USB-C Charge Cable (2m) Apple® USB-C Charge Cable 2m Apple® USB-C Charge Cable 2m Apple USB-C Charge Cable 2m Chính hãng
1 2

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận