Mục được đánh dấu với thẻ "Nokia NEW":

1,080,000 đ
 Nokia E63 - hàng New (Full Box), Ảnh. 2  Nokia E63 - hàng New (Full Box), Ảnh. 1
Chỉ từ 1,950,000 đ