Mục được đánh dấu với thẻ "Nokia 3310":

1,080,000 đ