iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768

Tìm kiếm chi tiết

Sản phẩm hot

Đang giảm giá

iPhone

iPhone dùng rồi, máy nguyên bản chưa sửa chữa, phụ kiện zin và bảo hành tiếp 6 tháng

iPhone 8 Quốc tế (99%)
Chỉ từ 13,450,000 đ
iPhone 8 Plus Quốc tế (99%)
Chỉ từ 16,350,000 đ
iPhone 7 Quốc tế (99%) iPhone 7 Quốc tế (99%) iPhone 7 Quốc tế (99%) iPhone 7 Quốc tế (99%) Máy 99%
iPhone 7 32GB Quốc tế (99%)
Chỉ từ 8,250,000 đ
iPhone 7 Quốc tế (99%) iPhone 7 Quốc tế (99%) iPhone 7 Quốc tế (99%) iPhone 7 Quốc tế (99%) Máy 99%
iPhone 7 128GB Quốc tế (99%)
Chỉ từ 9,950,000 đ
iPhone 7 Plus Quốc tế (99%) iPhone 7 (Quốc tế) iPhone 7 (Quốc tế) iPhone 7 (Quốc tế) Máy 99%
iPhone 7 Plus 32GB Quốc tế (99%)
Chỉ từ 10,650,000 đ
iPhone 7 Plus Quốc tế (99%) iPhone 7 (Quốc tế) iPhone 7 (Quốc tế) iPhone 7 (Quốc tế) Máy 99%
iPhone 7 Plus 128GB Quốc tế (99%)
Chỉ từ 12,950,000 đ
iPhone 7 Plus Quốc tế (99%) iPhone 7 (Quốc tế) iPhone 7 (Quốc tế) iPhone 7 (Quốc tế) Máy 99%
iPhone 7 Plus 256GB Quốc tế (99%)
Chỉ từ 13,950,000 đ
iPhone 6s (Quốc tế) (99%) iPhone 6s (Quốc tế) (99%) iPhone 6s (Quốc tế) (99%) iPhone 6s (Quốc tế) (99%) Máy 99% Quà 2
iPhone 6s Quốc tế (99%)
Chỉ từ 4,950,000 đ
iPhone 6s Plus (Quốc tế) (99%) iPhone 6s Plus (Quốc tế) (99%) iPhone 6s Plus (Quốc tế) (99%) iPhone 6s Plus (Quốc tế) (99%) Quà 2 Máy 99%
iPhone 6s Plus Quốc tế (99%)
Chỉ từ 6,750,000 đ
iPhone 6 (99%) iPhone 6 16GB (99%) iPhone 6 16GB (99%) iPhone 6 16GB (99%) iPhone 6 16GB (99%) iPhone 6 16GB (99%) Máy 99% Quà 2
iPhone 6 Quốc tế (99%)
Chỉ từ 3,750,000 đ
iPhone 6 Plus (99%) iPhone 6 Plus 16GB (99%) iPhone 6 Plus 16GB (99%) iPhone 6 Plus 16GB (99%) iPhone 6 Plus 16GB (99%) iPhone 6 Plus 16GB (99%) Máy 99% Quà 2
iPhone SE Quốc tế (99%)
Chỉ từ 4,350,000 đ

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết bình luận