Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 VG - Rubis":

 MOBIADO PRO3 VG - Rubis, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
68,000,000 đ