Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 GCB - Water Dragon":

 MOBIADO PRO3 GCB - Water Dragon, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
125,000,000 đ