Mục được đánh dấu với thẻ "MacBook NEW":

 MacBook Air 13-inch (M2-2022), Ảnh. 2 Giảm
12%
BH CHÍNH HÃNG  MacBook Air 13-inch (M2-2022), Ảnh. 1
30,990,000 đ Chỉ từ 27,290,000 đ
 MacBook Air 13-inch (M1-2020), Ảnh. 2 Giảm
13%
 MacBook Air 13-inch (M1-2020), Ảnh. 1 BH CHÍNH HÃNG
23,990,000 đ Chỉ từ 20,990,000 đ