Mục được đánh dấu với thẻ "Loa di động JBL":

Chỉ từ 9,900,000 đ
2,690,000 đ
2,590,000 đ