Mục được đánh dấu với thẻ "Loa di động B&O":

35,980,000 đ
53,900,000 đ