Mục được đánh dấu với thẻ "iPhone 6s Quốc tế (99%)":

Articles

Thực tế, các bạn có thể thấy các thuật ngữ CPP/RFB/ Chưa active ... rất nhiều nơi, hôm nay mình liệt kê lại tất cả các loại hàng để cùng các bạn chia sẻ thông tin thêm về các loại hàng này nhé.   Trươc tiên, chúng ta làm quen vơi các từ viết tắt: - Brand new: mới tinh - CPO: Apple Certified Pre-Owned -...