HITACHI
 Tủ lạnh HITACHI R-HW60K-XH 602L, Ảnh. 1 Nội địa Nhật
65,800,000 đ
 Tủ lạnh HITACHI R-KW57K-XN 567L, Ảnh. 2 Nội địa Nhật  Tủ lạnh HITACHI R-KW57K-XN 567L, Ảnh. 1
64,800,000 đ
Giảm
3%
Nội địa Nhật
(1)
78,800,000 đ Chỉ từ 76,800,000 đ
Giảm
3%
Nội địa Nhật
75,800,000 đ Chỉ từ 73,800,000 đ
Giảm
3%
Nội địa Nhật
(1)
69,800,000 đ 67,800,000 đ
Giảm
3%
Nội địa Nhật
(1)
64,800,000 đ Chỉ từ 62,900,000 đ
Giảm
9%
Nội địa Nhật
(1)
54,500,000 đ Chỉ từ 49,500,000 đ
Hãng
Mức giá