HITACHI
Giảm
5%
Nội địa Nhật
(1)
83,900,000 đ 79,900,000 đ
Giảm
4%
Nội địa Nhật
(1)
72,900,000 đ 69,900,000 đ
Giảm
3%
Nội địa Nhật
(1)
73,900,000 đ 71,900,000 đ
Giảm
4%
Nội địa Nhật
(1)
47,900,000 đ 45,900,000 đ
Hãng
Mức giá