Mục được đánh dấu với thẻ "HIMEDIA H8":

3,190,000 đ