Kensington®
 Kensington International Plug Adapter with Dual USB Charging Ports, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
650,000 đ
 Kensington®