Mục được đánh dấu với thẻ "DJI Phantom 4 Camera Drone":

 DJI Phantom 4 Camera Drone, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
26,500,000 đ