Điện thoại Samsung dùng rồi chất lượng
(1)
Chỉ từ 13,990,000 đ
SAMSUNG VN
Chỉ từ 9,900,000 đ
10,390,000 đ
11,890,000 đ
Chỉ từ 7,790,000 đ
(1)
Chỉ từ 8,990,000 đ

Samsung dùng rồi

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

 
Hãng
Màu
Mức giá