Điện thoại BlackBerry dùng rồi chất lượng
1,890,000 đ
3,700,000 đ
1,400,000 đ
950,000 đ
1,450,000 đ
750,000 đ

BlackBerry® dùng rồi

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

Viết đánh giá
Hãng
Màu
Mức giá