Mục được đánh dấu với thẻ "Chuẩn AirPlay":

 Apple TV 4K (Gen 2), Ảnh. 1 BH CHÍNH HÃNG
(1)
Chỉ từ 4,890,000 đ