Cáp & Sạc Vertu
 Cáp sạc Vertu V Data cable, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
1,200,000 đ
 Cáp sạc Vertu V Classic cable, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
2,900,000 đ
 Củ sạc Vertu V (Chuẩn EU), Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
2,900,000 đ
 Củ sạc Vertu V (Chuẩn USA), Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
2,900,000 đ

Đánh giá của khách hàng

Chưa có nội dung

 
Hãng
Mức giá