Mục được đánh dấu với thẻ "Bút cảm ứng Apple Pencil (Gen 1)":

 Bút cảm ứng Apple Pencil (Gen 1), Ảnh. 1 Giảm
13%
3,190,000 đ 2,790,000 đ