Mục được đánh dấu với thẻ "Bluetooth Plantronics Marque 2 M165":

 Tai nghe Bluetooth Bluetooth Plantronics Marque 2 M165, Ảnh. 1 HÀNG CHÍNH HÃNG
1,690,000 đ