Mục được đánh dấu với thẻ "Bàn phím iPad Pro 10.5-inch (2017) Apple Smart Keyboard":

 Bàn phím iPad Pro 10.5-inch (2017) Apple Smart Keyboard, Ảnh. 1 BH CHÍNH HÃNG
3,890,000 đ