Mục được đánh dấu với thẻ "B&O BeoPlay S8":

35,980,000 đ