Mục được đánh dấu với thẻ "B&O BeoPlay A9":

53,900,000 đ